24-Uurszorg

Voor velen is oud worden in eigen omgeving een belangrijke wens. Met 24-uurszorg is dit bijna altijd mogelijk, ondanks beperkingen en of aandoeningen. Met 24-uurszorg heeft u de hele dag een hulpverlener bij u in huis. Wij willen de zorg bieden zoals u deze voor ogen heeft, uw wens bepaalt daarom ons aanbod.

We vinden het belangrijk dat u weet wie er bij u thuiskomt en dat er een klik is met de medewerkers. Om dit vertrouwde gevoel te waarborgen, werken wij met kleine, vaste teams. Deze teams worden geselecteerd met als belangrijkste aandachtspunten veiligheid en vertrouwen.

 

Wat kost uw zorg bij STERCK

Het bedrag dat u voor 24-uurszorg zelf betaalt is afhankelijk van een aantal factoren. 24-Uurs zorg van STERCK begint daarom altijd met een kennismakingsgesprek waarbij uw wensen, zorgbehoeften, de indicatie en de wetten besproken worden.

Zorgverzekeringswet (ZVW)

Wijkverpleging valt onder uw basispakket bij de zorgverzekering. Bij dagelijkse zorg of indien er sprake is van een revalidatietraject wordt door de verpleegkundige van STERCK een indicatie gesteld vanuit de zorgverzekeringswet. De indicatie verantwoordt de duur en het aantal handelingen die verricht worden. De indicatie wordt toegekend in een totaal aantal minuten per dag. Het bedrag dat wordt vergoed door de verzekering is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en uw polisvoorwaarden. U betaalt hiervoor geen eigen risico of wettelijke eigen bijdrage.

Wet langdurige zorg (WLZ)

Indien er sprake is van 24-uurs zorg of begeleiding in nabijheid kunt u in aanmerking komen voor een indicatie vanuit de wet langdurige zorg. Deze indicatie wordt gesteld door het CIZ (dit traject duurt minimaal 4-6 weken) en hiervoor betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van deze eigen bijdrage wordt door het CAK berekend. De zorg kan door STERCK geleverd worden indien u een persoonsgebonden budget toegekend heeft gekregen.

Particuliere zorg

Wanneer u geen indicatie heeft of wanneer niet alle uren geïndiceerd kunnen worden, betaalt u een particuliere bijdrage voor de zorg. U kunt deze kosten opgeven bij uw belastingaangifte en mogelijk krijgt u hiervan nog een deel terug.

 

Wij rekenen graag voor u uit, welke kosten u in uw situatie betaalt voor onze zorg en services.

Cliënt aan het woord…

“Door de ziekte van Alzheimer is mijn man niet meer in staat om alleen thuis te zijn. Onze kinderen wonen in het buitenland en een paar keer per jaar bezoek ik hen. Omdat mijn man niet meer mee wil, zocht ik iemand die voor hem kan zorgen als ik weg ben, zodat we beide een fijne tijd hebben. Dit heb ik gevonden bij STERCK. Samen met Maaike en Chantal hebben we al onze wensen doorgenomen. Wanneer ik nu naar het buitenland ga, is er 24 uur per dag iemand bij mijn man in huis. Dit team van 3 vaste medewerkers helpt hem bij de dagelijkse rituelen als; zijn medicatie, de persoonlijke verzorging en daarnaast ondernemen zij verschillende activiteiten en zorgen dat hij geen maaltijd overslaat. ’s Avonds hebben we contact via facetime en zie ik dat hij in goede handen is. Zo kan ik met een gerust hart genieten van mijn kinderen en kleinkinderen.”