Terminale zorg

Zeker in de laatste levensfase moeten de wensen van u en uw naasten bepalend zijn voor de zorg die u ontvangt. Onze medewerkers zijn gespecialiseerd in terminale zorg en kunnen die begeleiding bieden die nodig is. Naast de zorgtaken kunnen de medewerkers, huishoudelijke taken op zich nemen zodat uw familie en naasten samen met u alle tijd en aandacht hebben die wenselijk is.

We vinden het belangrijk dat u weet wie er bij u thuiskomt en dat er een klik is met de medewerkers zodat zij goed aanvoelen waar u en uw naasten behoefte aan hebben. Wij werken met kleine, vaste teams. Deze teams worden geselecteerd met als belangrijkste aandachtspunten veiligheid en vertrouwen.

 

Wat kost uw zorg bij STERCK

Terminale zorg wordt voor een deel vergoed door de zorgverzekeraar, dit is uitsluitend de tijd die vastgesteld is voor de medische handelingen.
Terminale zorg van STERCK begint daarom altijd met een kennismakingsgesprek waarbij uw wensen, zorgbehoeften, de indicatie en de wetten besproken worden. Wanneer zorg op korte termijn noodzakelijk is kan dit uiteraard ook telefonisch.

Zorgverzekeringswet (ZVW)

Bij terminale zorg wordt door de huisarts of de specialist een verklaring afgegeven. Met deze verklaring kunnen de verpleegkundigen een indicatie stellen en worden de verpleegkundige handelingen binnen de 24 uur voor 70-100% vergoedt. De indicatie wordt uitgewerkt in uren per 24 uur.  Het bedrag dat wordt vergoed door de verzekering is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en uw polisvoorwaarden. Indien uw polis 70% vergoed betaalt u alleen het resterende tarief particulier.

Wet langdurige zorg (WLZ)

Wanneer u een indicatie hebt vanuit de WLZ wordt deze in de terminale fase omgezet naar een ZZP 10, van waaruit u de zorg kunt financieren.
Uitbreiding van uw indicatie vanuit de WLZ heeft geen invloed op uw eigen bijdrage. De hoogte van uw eigen bijdrage wordt bepaald door het CAK. Terminale zorg kan door STERCK geleverd worden indien u een persoonsgebonden budget toegekend heeft gekregen.

Particuliere zorg

Naast de vergoeding van de uren uit de indicatie, betaalt u de overige uren per dag particulier. U kunt deze kosten opgeven bij uw belastingaangifte en mogelijk krijgt u hiervan nog een deel terug.

 

Wij rekenen graag voor u uit, welke kosten u in uw situatie betaalt voor onze zorg en services.

Cliënt aan het woord…

“Een mooie foto op de rouwkaart herinnert mij aan hoe mijn vrouw was voordat zij ziek werd. Ik hoop haar in de toekomst weer op die manier voor me te zien. Nu overheerst het beeld van het gevecht, de achteruitgang in de laatste weken.
Het was de wens van mijn vrouw om haar laatste dagen in haar eigen omgeving te zijn en thuis te sterven. Door STERCK en diens betrokken en lieve medewerkers is dit mogelijk gemaakt. Zij waren er voor de zorg en het bieden van comfort aan mijn vrouw. Op sommige momenten ook als troostende schouder voor onze kinderen en voor mij. Alle dagen waren ze aanwezig en tegelijkertijd ook niet aanwezig; doordat zij juist aanvoelden waar wij behoeften aan hadden waren ze geen moment teveel. We zijn dankbaar voor de mooie gesprekken die we nog hebben gehad. De dag van het afscheid was verdrietig en mooi tegelijk, alles bij elkaar denk ik dat mijn vrouw heel tevreden zou zijn geweest.”