Thuiszorg dementie

Het is voor velen de wens om thuis in hun eigen omgeving te blijven wonen. Soms is dit echter lastig wanneer u door de diagnose dementie de regie over uw leven kwijtraakt en uw mantelzorgers niet alle zorg en ondersteuning op zich kunnen nemen. Mantelzorger zijn is zwaar en is niet altijd 24 uur per dag, 7 dagen per week haalbaar.

Dementie is voor u als cliënt en uw naasten een rouwproces en de afhankelijkheid van anderen kan heel confronterend zijn zeker wanneer u altijd gewend bent geweest de regie over uw eigen leven te bepalen. STERCK is er om met maximaal behoud van autonomie daar te ondersteunen waar het wenselijk is, dingen over te nemen waar het nodig is, maar juist de rituelen en gebruiken die u gewend bent te behouden. Maaike en Chantal zijn bevoegd en bekwaam casemanager om u naast de directe zorg te kunnen begeleiden in alles wat er op u afkomt wanneer u te maken krijgt met dementie.

We vinden het belangrijk dat u weet wie er bij u thuiskomt en dat er een klik is met de medewerkers.
Wij blijven gast in uw vertrouwde omgeving en werken daarom met kleine, vaste teams met als belangrijkste aandachtspunten veiligheid en vertrouwen.

 

Wat kost uw zorg bij STERCK

Het tarief voor de zorg is afhankelijk van de situatie en de benodigde zorg bij u thuis; begeleiding, persoonlijke verzorging, verpleging of een combinatie hiervan. Ondersteuning en/of zorg van STERCK begint altijd met een kennismakingsgesprek waarbij uw wensen, zorgbehoeften, de indicatie en de wetten besproken worden.

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Het is mogelijk om begeleiding aan te vragen vanuit de WMO. Nadat er een indicatiegesprek heeft plaatsgevonden bepaalt de gemeente of u hiervoor in aanmerking komt. Hiervoor betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van deze eigen bijdrage wordt door het CAK berekend. De ondersteuning kan door STERCK geleverd worden indien u een persoonsgebonden budget toegekend heeft gekregen.

Zorgverzekeringswet (ZVW)

Wijkverpleging valt onder uw basispakket bij de zorgverzekering. Bij dagelijkse zorg of indien er sprake is van een revalidatietraject wordt door de verpleegkundige van STERCK een indicatie gesteld vanuit de zorgverzekeringswet. De indicatie verantwoordt de duur en het aantal handelingen die verricht worden. De indicatie wordt toegekend in een totaal aantal minuten per dag. Het bedrag dat wordt vergoed door de verzekering is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en uw polisvoorwaarden. U betaalt hiervoor geen eigen risico of wettelijke eigen bijdrage.

Wet langdurige zorg (WLZ)

Indien er sprake is van 24-uurs zorg of begeleiding in nabijheid kunt u in aanmerking komen voor een indicatie vanuit de wet langdurige zorg. Deze indicatie wordt gesteld door het CIZ (dit traject duurt minimaal 4-6 weken) en hiervoor betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van deze eigen bijdrage wordt door het CAK berekend. De ondersteuning kan door STERCK geleverd worden indien u een persoonsgebonden budget toegekend heeft gekregen.

Particuliere zorg

Wanneer uw indicatie niet toereikend is voor de zorg die u wenst, betaalt u een particuliere bijdrage voor de resterende uren. U kunt deze kosten opgeven bij uw belastingaangifte en mogelijk krijgt u hiervan nog een deel terug.

Wij rekenen graag voor u uit, welke kosten u in uw situatie betaalt voor onze zorg en services.

Cliënt aan het woord…

“Mijn vader is sinds een aantal jaar bekend met de diagnose dementie. Voor hem, voor mijn moeder en ook voor ons als kinderen veranderde er veel. Mijn vader heeft altijd de wens gehad thuis te blijven wonen en wij steunen hem daarin. Dankzij onze casemanager krijgen we ondersteuning bij alle wetten en regels en krijgt mijn vader de juiste zorg waardoor het mogelijk is om in zijn eigen huis te blijven wonen. Een team met vaste medewerkers komen dagelijks langs. Op de momenten dat zij langs komen heeft mijn moeder tijd voor zichzelf. Mijn vader is vertrouwd geraakt met de medewerkers en het is ons veel waard dat we hem zien genieten van kleine dingen. Al is hij dit snel daarna helaas weer vergeten…”