Verzorging

De verzorgende kan u thuis verzorgen wanneer u ondersteuning nodig heeft bij de persoonlijke verzorging, medicatie-inname, of wanneer u begeleiding nodig heeft bij de dagelijkse dingen zoals maaltijden. Er komt dan een gediplomeerd verzorgende.

De verzorgende komt vanaf 3uur per zorgmoment tot 24 uur per dag ook voor terminale zorg. Wij willen de zorg bieden zoals u deze voor ogen heeft, uw wens bepaalt daarom ons aanbod.

We vinden het belangrijk dat u weet wie er bij u thuiskomt en dat er een klik is met de medewerkers. Om dit vertrouwde gevoel bij u thuis te waarborgen, werken wij met kleine, vaste teams. Deze teams worden geselecteerd met als belangrijkste aandachtspunten veiligheid en vertrouwen.

 

Wat kost uw zorg bij STERCK

Het bedrag dat u voor persoonlijke verzorging zelf betaalt is afhankelijk van een aantal factoren. Persoonlijke verzorging van STERCK begint daarom altijd met een kennismakingsgesprek waarbij uw wensen, zorgbehoeften, de indicatie en de wetten besproken worden.

Zorgverzekeringswet (ZVW)

Wijkverpleging valt onder uw basispakket bij de zorgverzekering. Bij dagelijkse zorg of indien er sprake is van een revalidatietraject wordt door de verpleegkundige van STERCK een indicatie gesteld vanuit de zorgverzekeringswet. De indicatie verantwoordt de duur en het aantal handelingen die verricht worden. De indicatie wordt toegekend in een totaal aantal minuten per dag. Het bedrag dat wordt vergoed door de verzekering is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en uw polisvoorwaarden. U betaalt hiervoor geen eigen risico of wettelijke eigen bijdrage.

Wet langdurige zorg (WLZ)

Indien er sprake is van 24-uurs zorg of begeleiding in nabijheid kunt u in aanmerking komen voor een indicatie vanuit de wet langdurige zorg. Deze indicatie wordt gesteld door het CIZ (dit traject duurt minimaal 4-6 weken) en hiervoor betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van deze eigen bijdrage wordt door het CAK berekend. De zorg kan door STERCK geleverd worden indien u een persoonsgebonden budget toegekend heeft gekregen.

Particuliere zorg

Wanneer u geen indicatie heeft of wanneer niet alle uren geïndiceerd kunnen worden, betaalt u een particuliere bijdrage voor de zorg. U betaalt dan het volledige uurtarief. U kunt deze kosten opgeven bij uw belastingaangifte en mogelijk krijgt u hiervan nog een deel terug.

Wij rekenen graag voor u uit, welke kosten u in uw situatie betaalt voor onze zorg en services.

Cliënt aan het woord…

“Een aantal weken geleden is mijn partner gevallen. Tot op heden zorgde hij voor mij en hadden we niet meer zorg nodig. We zagen erg op tegen de afhankelijkheid en de beperkingen die thuiszorg met zich meebrengt. Via een vriendin kwam ik in contact met STERCK. Maaike en Chantal hebben mij laten ervaren dat het helemaal niet zo belastend hoeft te zijn om zorg te ontvangen. Inmiddels komen de vaste verzorgenden op het moment dat wij dat graag willen en nemen zij alle tijd voor ons. Iedere dag bespreken we wat we graag gedaan willen hebben. Soms helpt zij ons allebei met douchen en aankleden, een andere keer verschoont ze de bedden. Vorige week heeft ze alle boodschappen voor ons gedaan, zodat wij energie hadden voor een leuk uitje.”