Wat anderen vinden van STERCK

Carmelita

Ik wil de dames van STERCK in het bijzonder bedanken voor de goede en met name persoonlijke zorg die ze geboden hebben, waardoor haar laatste maanden dragelijker en zelfs leuk werden. Want ook die harten won ze voor zich.

Chantal en Maaike ; jullie dachten meteen in oplossingen toen ik contact opnam , i.p.v. in regeltjes en hindernissen. Dit was verfrissend met name omdat jullie de achtste thuiszorginstelling waren, waarmee ik contact had.  

Karin en Annemiek , laten we duidelijk zijn – jullie waren meer dan de betaalde krachten. Jullie hebben beide goed begrepen dat ze ‘ brille’ in haar leven nodig had en naast de zorg die ze nodig had, hebben jullie dat ook ongevraagd gebracht. Chapeau .