Wat anderen vinden van STERCK

Ineke den Engelsman

Maaike en Chantal hebben in vrij korte tijd, na veel voorbereiding een organisatie opgebouwd die veel vertrouwen schept. Zij zijn beide verpleegkundigen, en zijn betrokken en zorgvuldig in het contact met zowel de clienten als met de medewerkers.

Als je ergens tegenaan loopt in de verzorging van een client denken zij mee en zorgen zonodig voor instructies van een bepaalde handeling op kantoor of bij de client thuis. Zij kennen alle clienten persoonlijk. Dat is erg prettig: als er behoefte is aan overleg over b.v. de begeleiding van een client, kun je dit op een constructieve en snelle manier bespreken. Dit kan telefonisch, maar je bent altijd welkom op hun kantoor.

Wat opvallend is aan hun organisatie: hoewel de klant “koning” is, en je gaat er alleen werken als je dat ook vindt, ervaar ik dat zeker ook voor de “werknemer”. Ik vind dat een interessante bedrijfscultuur. Als hulpverlener wordt je niet onder druk gezet om een “dienst” te nemen, ik ervaar alle vrijheid om zelf te beslissen een client al of niet aan te nemen.